Bemutatkozás

Önéletrajz

dr Vámosi_Péte

Személyi adatok

Név: Dr. Vámosi Péter

Születési idő:: 1964. 08. 27.

Hely: Debrecen

Anyja neve: Dr. Horkay Irén

Házastárs neve: Dr. Zádor Ildikó (1965)

Gyermekek: Hanna Csenge (1992), Lívia Blanka (1996)

Lakcím: 2100 Gödöllő, Országalma u. 5.

Munkahelyek

1998-2003. Debreceni Egyetem, Orvosegészségügyi Centrum (DEOEC), Szemklinika                   

 1. 04. 01-től Szent Rókus Kórház és Intézményei, 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2.
 1. 01. 01-től Péterfy Sándor Kórház és Baleseti Központ, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 14-20.

Végzettség, tudományos fokozatok

1982-1988. Tanulmányok a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvos Karán

1988-ban orvosi diploma kézhez vétele „Summa cum laude” minősítéssel

1992. november Szakvizsga szemészetből

1995. április Kontaktlencse specialista cím elnyerése

1998. június Ph. D. fokozat elnyerése
A Doktori értekezés címe: A szaruhártya felszíni és görbületi sajátosságainak, a csökkent könnyszekréciónak és a praecornealis könnyfilm rendellenességeinek a szerepe a kontaktlencse illesztés speciális eseteiben

2006. június Számítástechnikai szoftverüzemeltető tanfolyam elvégzése

2010. március, 2015. április Good Clinical Practice tanfolyam elvégzése

2015. június Habilitáció a Debreceni Egyetemen,
Értekezés címe: A szürkehályog műtét néhány speciális vonatkozása

2016. június  Címzetes egyetemi docensi cím elnyerése a Debreceni Egyetemen

Tagság szakmai szervezetekben

1988- A Magyar Szemorvos Társaság tagja

1990- A Magyar Kontaktológiai Társaság alapító tagja

1992- A Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság tagja

1995- A Magyar Kontaktológiai Társaság Vezetőségének tagja

2014-2016 A Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság Vezetőségének     tagja

2004-2010 A Szemészeti Szakmai Kollégium tagja

2006-2012 Pest-megye szemész szakfelügyelő főorvosa

2010- A Szakmai Kollégium Szemészet Tagozatának és Tanácsának tagja

2013-  Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ Szakmai Vezető Testületének

elnöke

2016- A Magyar Szemorvos Társaság Elnökségének tagja

2016- A Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság elnöke

A kép forrása. freepik.com

Díjak, elismerések

1998. március Diploma a Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaságtól
            „A phacoemulsificatio magyarországi elterjesztésében végzett úttörő tevékenységért”

2000. március A Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság videó versenyén az Esetbemutatás kategóriában II. helyezés

2008. december Elismerő Oklevél a Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaságtól a társaság vezetőségében végzett munkáért

2013. március A Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság Emlékérme

2016. július A Magyar Szemorvos Társaság Albert Béla Emlékérme

2018. június Distinguished Service Award from International Academy for Advances in Ophthalmology

Külföldi tanulmányutak

szürkehalyog_specialista
A kép forrása: freepik.com
 1. november
  Innsbruck, Ausztria – „A diabeteses retinopathia lézer kezelése” továbbképző tanfolyam (3 nap)
 1. május
  Helsinki, Finnország – Tanulmányút a helybeli szemklinikán, melynek fő célja a phacoemulsificatio műtéti technikájának elsajátítása (2 hét)
 1. október
  Recklinghausen, Németország – Non-perforáló glaucoma sebészeti kurzus (2nap)
 1. november
  Recklinghausen, Németország – Mikrosebészeti továbbképzés (3 nap)
 1. október
  Rotterdam, Hollandia – Descemet membrane endothelialis keratoplastica kurzus (3 nap)
 1. június
  Leowen, Belgium – Retina meeting (3 nap)

Bemutató műtétek

 1. január 7.
  Budapest, SOTE II. Szemklinika, Healon 5/ Cee On (Pharmacia & Upjohn) Live Surgery – operatőr
 1. március 30.
  Zalaegerszeg, Megyei Kórház, II. SHIOL Live Surgery – operatőr
 1. május 12.
  Veszprém, Megyei Kórház, Phacoemulsificatio bemutató műtét – operatőr
 1. június 23.
  Miskolci Semmelweis Kórház 100 éves jubileuma alkalmából rendezett Live Surgery – moderátor
 1. november 30.
  Eger, Megyei Kórház, Phacoemulsificatio bemutató műtét – operatőr
 1. január 15.
  Békéscsaba, Megyei Kórház, Phacoemulsificatio bemutató műtét – operatőr
 1. október 4.
  Hatvan, Városi Kórház, Phacoemulsificatio bemutató műtét-operatőr
 1. március 30.
  Zalaegerszeg, Megyei Kórház, VI. SHIOL Live Surgery – moderátor
 1. május 14.
  Románia, Marosvásárhely, Szemészeti Klinika, Phacoemulsificatio bemutató műtét – operatőr
 1. március 30.
  Zalaegerszeg, Megyei Kórház, VIII. SHIOL Live Surgery – moderátor
 1. szeptember 21.
  Kulcs, Kistérségi Egészségügyi Központ, Phacoemulsificatio bemutató műtét –   moderátor
 1. augusztus 30.
  Székesfehérvár, Megyei Kórház, VI. SHAO Kongresszus, Élő műtéti közvetítés – moderátor
 1. március 17.
  Zalaegerszeg, Megyei Kórház, XI. SHIOL Live Surgery – operatőr
 1. március 29.
  Budapest, SE Szemészeti Klinika, XII. SHIOL Live Surgery – moderátor
 1. március 30.
  Budapest, Péterfy Sándor Kórház, XVII. SHIOL Live Surgery – operatőr
 1. április 5.
  Budapest, SE Szemészeti Klinika, XVIII. SHIOL Live Surgery – moderátor
 1. március 21.
  Budapest, Péterfy Sándor Kórház, XIX. SHIOL Live Surgery – operatőr

Munkahelyi feladatok

Főbb feladatok 1992 és 2003 között a DEOEC Szemklinikáján:

1993-1999. Kontaktlencse szakrendelés vezetése

1994-2003. Lézer szakrendelés vezetése

2000-2003. Szemészeti szakambulancia vezetése

1994-2003. Fluoreszcein angiográfiás munkacsoport tagja

 1. április 1- 2007. március 31. között a Szent Rókus Kórház Szemészeti Osztályán osztályvezető főorvosi teendők ellátása

 1. június 15 – július 10. között főorvosság a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Szemészeti Osztályán

 1. július 11-től a Szemészeti Részleg vezetése a Szent Rókus Kórházban

 2. január 1-től a Péterfy Sándor utcai Kórház rendelőintézet és Baleset Központ
  Szemészeti Osztályán osztályvezető főorvosi teendők ellátása

Oktatási tevékenység

1988-2003. Gyakorlatvezetés magyar nyelvű hallgatóknak a DEOEC-en

1992-2003. A DEOEC Tudományos Diáktanácsának Szemklinikát képviselő tagja

1994-2003. Magyar nyelvű hallgatók vizsgáztatása a DEOEC-en

1996-2003. Külföldi hallgatók vizsgáztatása angol nyelven a DEOEC-en

1991-2003. Diplomamunka és pályamunka bírálatok készítése a DEOEC-en

1994-2003. Diplomamunkát vagy pályamunkát író orvostanhallgatók témavezetése a DEOEC-en (3 megírt és megvédett diploma-, ill. pályamunka)

2000- Tutorság a rezidensképzésben 2003. 04. 01-ig a DEOEC Szemklinikán, majd 2007-ig a Szent Rókus Kórházban, és 2010-től a Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központban

2005. Richard J. Mackool: „PhacoTips” című könyvének magyarra fordítása és szerkesztése

2006- Témavezetés a SE Egészségügyi Főiskolai karán tanuló optometrista hallgatók számára. Optometrista hallgatók vizsgáztatása.

2008. Tönköl Tamás: „A lágy kontaktlencse illesztése” című könyvének lektorálása

2006- Három ízben bizottsági tagság a SE Szemészeti Klinikáján PhD hallgatók védésén

2009- A DEOEC Doktori Programjában résztvevő oktató

 1. február 21.
  „Szemészeti nap a Péterfy Kórházban. A glaucoma sebészi megoldása” Oftex által regisztrált tanfolyam tanfolyamszervezője
 1. március 17. Dr. Maneschg Otto Alexander doktorjelölt szigorlati vizsgáján bizottsági tag a SE-en            
 1. február 02. Dr. Juhász Éva doktorjelölt szigorlati vizsgáján bizottsági tag a SE-en
 1. május 01. Tóth Noémi 6. éves orvostanhallgató TDK pályamunkájának bírálata a TDT felkérésére a Debreceni Egyetemen

2016- PhD témavezetés a SE Szemészeti Klinikáján meghirdetett „A műlencse implantáció speciális vonatkozásai” kutatási témában

 1. december Dr. Imre László PhD védésén opponens a SE-en
 1. szeptember 10. Dr. Géhl Zsuzsanna PhD védésén opponens a DE-en
 1. január 08. Dr. Szabó Dorottya PhD védésén opponens a SE-en
 1. január 30-február 01. DEOEC Szemészeti Klinika által meghirdetett kötelező továbbképző tanfolyamon előadás tartás

Bírálói tevékenység tudományos folyóiratokban

1999- A Szemészet című folyóiratban megjelent közlemények lektorálása (20 közlemény)

2017. július Surgical Management of Negative Dysphotopsia, Journal of Cataract and Refractive Surgery

Nyelvismeret

1985. Középfokú Állami Nyelvvizsga német nyelvből

1990. Középfokú Állami Nyelvvizsga angol nyelvből

A kép forrása: freepik.com